دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

تهیه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات

سازمان ها برای بهره گیری از مزیت های فنآوری اطلاعات نیازمند یک برنامه استراتژیک برای آن هستند که معمولا خروجی این برنامه استراتژیک تعریف یکسری پروژه جهت برطرف کردن شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بهره گیری از فنآوری اطلاعات و در نهایت معماری فنآوری اطلاعات مورد بهره گیری برای سازمان می باشد.

معماری فناوری اطلاعات یا زیرساختها (سطوح بنیادین) کلیه اجزاء شامل نرم افزارهای کاربردی رده‌های مختلف مدیریتی (مدیریت عملیاتی و کنترل، مدیریت میانی و کنترل و مدیریت استراتژیک) و نرم افزارهای کاربردی عملیاتها و کارکردهای مختلف نظیر بازاریابی، پژوهش و توسعه، تولید وتوزیع می باشد. بعلاوه معماری اطلاعات مقوله های زیرساختی (اعم از پایگاه های داده ها، نرم افزارهای پشتیبانی، شبکه لازم برای اتصال نرم افزارهای کاربردی و…) را در خود جای می دهد. در واقع با داشتن برنامه استراتژیک فنآوری اطلاعات، آن بخش از فنآوری اطلاعات که برای سازمان مورد نیاز می باشد ، مشخص می گردد.

پس با داشتن خروجی های این برنامه می توان یکسری از اجزای سیستم های اطلاعات استراتژیک جهت پشتیبانی از جایگاه رقابتی وایجاد مزیت رقابتی برای سازمان را مشخص نمود .این اجزاء همان اجزای معماری فنآوری اطلاعات می باشد، با این تفاوت که اجزای معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک تنها بخشی از اجزای معماری فنآوری اطلاعات را در بر می گیرد که جنبه استراتژیک دارند و در راستای پشتیبانی از استراتژیهای رقابتی سازمان وایجاد مزیت رقابتی با هدف رسیدن به رقبای تجاری ویا کسب برتری پیش روی آنها می باشد(شکل شماره 2). به بیانی دیگر معماری فنآوری اطلاعات که از نتیجه برنامه ریزی استراتژیک فنآوری اطلاعات بدست می آید هم دربرگیرنده اجزاء استراتژیک وهم در برگیرنده اجزایی برای انجام فعالیت های غیر استراتژیک و عملیات روزمره سازمان می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هست؟

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید