دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا متدولوژی ها

متدولوژی ها در آغاز توسط تجربه و تمرین روی پروژه های موفق ایجاد شده اند و سپس به صورت رویه‌ها و فرمول هایی مکتوب شده و به عنوان اصول راهنما در فرایند توسعه مورد بهره گیری قرار گرفته اند. وارد[1](1992) گفت : قبل از اینکه یک متدولوژی در توسعه سیستم مورد بهره گیری قرار گیرد ، بهتر می باشد از لحاظ اصول مفهومی ، اجتماعی ، فیزیکی و تئوریکی ، درجه قابلیت بهره گیری از آن ، مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. اما نکته مهم اینجاست که اصولا متدولوژی ها چه مزیت هایی دارند. بایستی به این موضوع تصریح نمود که متدولوژی ها باعث سهولت کنترل در پروژه ها شده و این کار مهم را توسط ایجاد ساختاری منطقی از استراتژی ها ، تکنیک ها ، رویه های ممیزی ، فعالیت های بازرسی و کنترل کیفیت ، انجام می دهند. مدیریت پروژه فرایندهای توسعه با بهره گیری از متدولوژی ها راحت تر می باشد. زیرا در متدولوژی ها ، چیزهایی قابل نظاره هست که توسط آن ها می توان به مطالعه پیشرفت پروژه و پایش هزینه و سود و مقایسه اینها با برنامه مورد انتظار ، و در نهایت ارزیابی ریسک پرداخت. ضمنا تهیه مستندات که یکی از الزامات مهم در مدیریت و کنترل پروژه می باشد ، آسان تر می گردد.

استیج[2](1991) اذعان نمود که متدولوژی ها باعث ذخیره دانش به گونه سیستماتیک می شوند و انتشار و مبادله آنرا تسهیل می کنند. این موضوع باعث می گردد دانش و مهارت از افراد ماهر به افراد نیمه ماهر ،  انتقال یابد. یکی از نتایج ذخیره دانش ، استانداردسازی فرایند توسعه می باشد. اویژن[3]  وفینزگرالد(1988)عقیده داشتند استاندارد توسعه باعث به وجودآمدن زبان مشترک برای برقراری یک ارتباط آسان در میان افراد مشارکت کننده در فرایند توسعه می گردد و در نتیجه ، همکاری و مشارکت بیشتر و وفاداری آن ها به حرفه و شغل خود افزایش و نهایتا حفظ و نگهداری فرایند توسعه میسر می گردد.

[1] Ward

[2] Stage

[3] Avison

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هست؟

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد